Dankzij een handig systeem met haakjes en schroefjes kan koningin Máxima 

toveren met de historische juwelencollectie. 

Het kleine saffieren diadeem zóu ze volgende week 

tijdens het staatsbezoek aan Griekenland 

dus zomaar kunnen dragen als collier. 

Zo kwam het sieraad aan het einde van  

de negentiende eeuw ook ter wereld. 

Het zit zo: in 1879 stapte koning Willem lll in het huwelijksbootje met Emma, 

een prinses van de Duitse vorstenstaat Waldeck-Pyrmont. 

Het feestelijke second werd door de bruidegom omlijst met heel wat geschenken, 

waaronder een prachtig collier met elf Ceylon-saffieren.